Som systemintegratør innen automasjon leverer vi prosjekter som omfatter hele vannets syklus fra drikkevann til renset avløp. Med vår høye kompetanse og våre egne utviklede driftskontrollsystemer løser vi våre kunders mest komplekse utfordringer. Vi har jobbet hardt for å bli best på VA ved å benytte den beste og nyeste teknologien. Våre kunder settes alltid i fokus og blir derfor værende hos oss.

Som et kundefokusert selskap arbeider vi for å hjelpe våre kunder med å være produktive og konkurransedyktige. Gjennom våre industrielle løsninger hjelper vi kundene til å få kontroll på prosess og produksjon. Vår kompetanse innen automatisering sikrer at våre kunder får nødvendig informasjon fra prosessen til å gjennomføre preventive tiltak. En høy grad av automatisering er nødvendig for å opprettholde våre kunders konkurransekraft.

Gjennom vår kompetanse innen systemintegrasjon bygger vi helhetlige løsninger på tvers av verdikjeden. Dette bidrar til å sikre våre kunders egne leveranser. Vi møter kundenes utfordringer med våre medarbeideres høye kompetanse og tett kommunikasjon med kunden. Sammen med kunden utvikler vi morgendagens løsninger og gjennom dette er vi som en pålitelig partner med energibransjen inn fremtiden.

Vi ser på samferdsel som en stor prosess hvor alle tekniske løsninger må kommunisere. Dette gjør samferdsels-prosjekter til noe mere enn bare planlegging, bygging og drift av elektrisk infrastruktur. Vi integrerer de komplekse systemene, får de til å fungere sammen og gjennom dette sikrer en høy grad av kontroll for vår kunders anlegg. Det som driver oss er ikke bare om å levere et prosjekt, men å være med på å gi de tusenvis av daglige brukere en effektiv og trygg transport.

Copyright © 1996–2016 Guard. All rights reserved.

Kontakt

Vi er veldig fornøyd med prosjektgjennomføringen og vi har fått et svært brukervennlig system. Guard har levert komplett nytt DCS driftskontrollanlegg og styresystem på Skullerud vannbehandlingsanlegg som leverer drikkevann til over 100 000 abonnenter. Hele styresystemet, som måtte byttes fordi det gamle ABB-systemet var under utfasing, ble skiftet ut uten driftsstans. Guard har også levert designmalen på driftskontroll-anlegget for nye Oset vann-behandlingsanlegg, noe som har vært en stor fordel siden samme operatørene vil håndtere begge anleggene.

Tom Erik Marthinsen,
Vann og avløpsetaten
Oslo Kommune

Samarbeidet med Guard har gått over mange år og har vært meget bra. De kjenner prosessanleggene godt og har vært med på å utvikle automasjonssystemene om bord over flere år. Kvalitet og leveringsdyktighet er viktig i vår bransje, samtidig har det vært viktig at Guard har hatt stor fokus på effektiv gjennomføring i leveransene.

Henrik Badin,
Adm. Dir. Scanship

Härryda kommun sto foran en betydelig oppgradering av hele driftskontrollanlegget for vann og avløp. Kommunen hadde et eldre system fra Cactus som var klar for utskifting. Guard ble valgt på grunn av høy fagkunnskap innen VA og rett pris. Første anlegget som ble oppgradert var Finnsjöen vattenverk som er hovedvannverket til kommunen. Dette er et avansert styringsteknisk anlegg, derfor var vektleggingen av prosessforståelse viktig i utvelgelsen. Leveransen har vært svært vellykket og ble gjennomført skikkelig.  

Per Olausson,
Operation Manager

Härryda kommun

Vår suksess er bygget på tillit. Vi skal bruke denne tilliten til å vise oss som en ansvarlig partner innen automasjon og systemintegrasjon. Med høy etisk standard og bærekraftige løsninger bidrar vi til å minimere både teknisk og økonomisk risiko for våre kunder. For oss handler det om å bygge relasjoner slik at vi sammen med kunden kan nå våre felles mål og ambisjoner. Derfor liker vi også utfordringer, og de må gjerne være komplekse. Vår gjennomføringskraft skal sikre at vi når målene – hver gang! Det har vi gjort i over 30 år for mere enn 200 kunder med god innsats fra våre 110 meget kompetente medarbeidere.

Deter et stadig større behov for systemintegrasjon, modernisering og optimalisering i tekniske anlegg og vi brenner for å gi våre kunder en moderne løsning som bringer oss inn i morgendagen. Med mere enn 30 års erfaring innen VA, industri, energi og samferdsel møter vi våre kunders ønsker og løser deres utfordringer.

Sentralbord:

+47 33 48 84 00

Service & Support

+47 35 57 30 44

Kontakt

Referanse til harryda kommun

Härryda Kommun

Scanship

Referanse Scanship Automasjonssystemer

Oslo
Kommune

Oslo Vann og Avløpsetaten, driftskontroll
Guard Automatisering og Systemintegrasjon Kraft og Energi Guard automatisering og Systemintegrasjon Industri Guard automatisering og Systemintegrasjon Samferdsel Guard automatisering og Systemintegrasjon Vann og Avløp VA

Regnskap

Guard Automation AS
Org. nr: 932 315 041

Skolmar 19
3232 Sandefjord

invoice@guard.no

Guard Electro AS
Org. nr: 963 972 245

Partnerskap  & Sertifikater

Om Oss

Miljø

Samferdsel

Industri

Energi

Referanser

Kontakt

Hovedkontor
Sandefjord

Skolmar 19
3232 Sandefjord

Kontor Porsgrunn

Porselensveien 14
3920 Porsgrunn

Kontor Oslo

Berghagan 7
1405 Langhus

Kontor Bergen

Litleåsvegen 53
5132 Nyborg

Kontor Sverige

Badhusgatan 32
534 50 Vara

MENY

Bransjer

Guard Symbol

Automasjon og systemintegrasjon

Det har vi gjort i mer enn 30 år,

for fler enn 200 fornøyde kunder

Guard logo automatisering systemsintegrasjon Guard FacebookGuard Linkedin